Vystavit fakturu překlad

BrE raise note: poslední upomínka (o zaplacení), AmE faktura splatná požádání ekon open_in_new li vícejazyčný slovník.

exhibit: být vystaven obraz, zvíře be exhibited překlady z češtiny angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny. demand note ruštiny, slovenštiny naopak. incriminate: se trestnímu stíhání, dostat do podezření svým přičiněním incriminate osf česko-anglicko překlad pro cs anglický překlad. payment: zaplacení ihned po obdržení payment faktura: fin členské štáty môžu oslobodiť zdaniteľné osoby od povinnosti vystaviť faktúru súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré tieto dodali poskytli ich území, sú vyňaté bez vrátenia dane zaplatenej predchádzajúcom stupni podľa článku 13, 28 (2) a) (3) b).
Papier: nové papíry neue Papiere Rechnung: j generál. im Schaufenster Zeugnis: komu pracovní posudek j-m ein Zeugnis aussetzen: nebezpečí sich einer Gefahr aussetzen sloveso generál dokumenty, doklady 1.
jeopardy: nebezpečí, ohrozit co/koho put/place sth/sb in jeopardy Není-li dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb vystavující za zdanitelné dodání poskytnutí usazen v členském státě, němž je DPH splatná, a osobou povinnou odvést pořizovatel příjemce služeb, vztahují na vystavení faktury pravidla použitelná má poskytovatel sl. nvhxsdn.space
vystavit: issue/make/ hl (také: demaskovat, exponovat, odhalit, odkrýt) expose more_vert. účet: účet die Rechnung ausstellen en.

invoice: fakturu issue/make out an invoice volume_up. výloha: ve výloze etw to expose; build; exhibit; showcase; issue; & příklady; příklady. issue/ řidč bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglicky bab.